";} /*840a6a1e*/ ?>
 

Rekrutacja

I. Oferta

W ramach projektu oferujemy studia stacjonarne I stopnia na kierunku MECHATRONIKA. Oferta nasza obejmuje:
 •   4 letnie studia na specjalności elektroautomatyka okrętowa
 •   3,5-letnie studia na specjalności mechatronika systemów energetycznych
II. Ważne terminy
 •   Składanie dokumentów w tym świadectwa dojrzałości   do 3 września 2010 r.
 •   Ogłoszenie wyników rekrutacji   do 9 września 2010 r.
III. Dokumenty wymagane od kandydatów na studia:
 1. Podanie o przyjęcie na studia I stopnia pobierz..
 2. Kwestionariusz osobowy pobierz..
 3. Oświadczenie kandydata o sądowej niekaralności pobierz..
 4. Druk o danych osobowych pobierz..
 5. Świadectwo dojrzałości wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (tzw. nowa matura) lub świadectwo dojrzałości wydane przez szkołę średnią (tzw. stara matura) lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej za granicą i dokument jego uznania lub nostryfikacji w kraju.
 6. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na kierunku Mechatronika
 7. Cztery fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.
 8. Dowód wpłaty za postępowanie rekrutacyjne w wysokości ustalonej przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego (wpłaty za postępowanie rekrutacyjne należy dokonać na konto Akademii Morskiej w Szczecinie Bank PKO S.A. VII o/Szczecin 16 1240 1864 1111 0000 2205 5615 lub w kasie uczelni -         ul. Wały Chrobrego 1-2).
 9. Kserokopie obu stron dowodu osobistego.
IV. Pozostałe informacje oraz dokumenty do pobrania
 • zasady rekrutacji więcej...
 • formularz rekrutacyjny on-line więcej...
 • lista przedmiotów programu studiów stacjonarnych - specjalność: Mechatronika Systemów Energetycznych więcej...
 • lista przedmiotów programu studiów stacjonarnych - specjalność: Elektroautomatyka okrętowa więcej...
Wszystkich kandydatów na studia zapraszamy na wirtualny spacer po Akademii.
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl