";} /*840a6a1e*/ ?>
 

dr inż. Leszek Kaszycki

Przedmioty wykładane: Metrologia i systemy pomiarowe, Robotyka,

Dr inż. Leszek Kaszycki jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, którą ukończył w 1979r. na Wydziale Elektroniki specjalność aparatura elektroniczna z tytułem magistra inżyniera. Dalszą naukę kontynuował na Politechnice Szczecińskiej, gdzie uzyskał w 1984r. tytuł doktora nauk technicznych na Wydziale Elektrycznym, specjalność – elektrotechnika okrętowa. Od 1998r. posiada stopień oficera elekroautomatyka okrętowego.

W latach 1979-1980 sprawował funkcję inspektora technicznego ZP Szczecin. Od 1980r. jest zatrudniony na Akademii Morskiej w Szczecinie, początkowo jako konstruktor ZAO WSM, od 1982r. jako specjalista ZAO WSM Szczecin, zaś od 1984r. na stanowisku adiunkta w Zakładzie Automatyki Okrętowej AM.

Dziedziny jego aktywności zawodowej obejmują teorię pola elektromagnetycznego, komputerowe układy automatyki okrętowej oraz roboty przemysłowe. Jest autorem i współautorem wielu publikacji z dziedziny układów regulacji oraz układów automatyzacji. Promotor 16 prac dyplomowych.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl