";} /*840a6a1e*/ ?>
 

dr inż. Jerzy Szcześniak

 
Przedmioty wykładane: Podstawy automatyki, Automatyka okrętowa, Automatyka, pomiary i sterowanie


Dr inż. Jerzy Szcześniak jest absolwentem Politechniki Szczecińskiej, którą ukończył w 1973r. uzyskując stopień magistra inżyniera mechanika na Wydziale Budowy Maszyn i Okrętów, specjalności maszyny i siłownie okrętowe Tytuł doktora nauk technicznych otrzymał w 1983r. na Politechnice Wrocławskiej.

Zaraz po ukończeniu studiów zajmował się pracą w Stoczni Szczecińskiej jako budowniczy statków. Od 1974r. pracuje na Akademii Morskiej w Szczecinie (wcześniej Wyższej Szkole Morskiej). Początkowo zatrudniony jako konstruktor, od 1984r. jako adiunkt, zaś od 2002r. jako starszy wykładowca w Instytut Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej.

Przez wszystkie lata pracy na Akademii Morskiej w Szczecinie aktywnie uczestniczy w działalności Wydziału Mechanicznego oraz całej Uczelni. W latach 1991-1995 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Nauk Podstawowych Technicznych, następnie do 1996r. był jego dyrektorem. Przez następne sześć lat zajmował stanowisko Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Mechanicznego. Od 2002 jest członkiem Rady WM. Obecnie pełni również rolę Koordynatora zadania Mechatronika w projekcie POKL: „Rozwój i promocja kierunków technicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie”.

Jest autorem i współautorem wielu opracowań dydaktycznych i popularnonaukowych, artykułów i referatów naukowych z dziedzin automatyki siłowni okrętowych oraz sterowania napędem głównym statku. Jego obszar zainteresowań skupia się na zdalnym sterowaniu zespołem napędowym statku ze śrubą nastawną i stałą oraz pneumatycznych systemach sterowania stosowanych na zbiornikowcach.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl