";} /*840a6a1e*/ ?>
 

dr inż. Jerzy Brzózka

Przedmioty wykładane: Podstawy automatyki i robotyki

Dr inż. Jerzy Brzózka jest absolwentem Politechniki Szczecińskiej, którą ukończył w 1973r. uzyskując stopień magistra inżyniera elektryka, specjalność automatyka przemysłowa. Tytuł doktora nauk technicznych otrzymał w 1982r. na specjalności automatyka okrętowa, sterowanie i regulacja procesami w transporcie wodnym.

Od 1973r. jego kariera zawodowa związana jest z Wyższą Szkołą Morską w Szczecinie, gdzie został zatrudniony jako asystent stażysta. Od 1982r. pracuje na Akademii Morskiej w Szczecinie na stanowisku adiunkta, zaś od 1987r. pełni funkcję kierownika Zakładu Automatyki Okrętowej w Instytucie Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej AM w Szczecinie. Jest on również organizatorem i administratorem sieci komputerowej w budynku AM na ul. Podgórnej.

Dr inż. Jerzy Brzózka jest autorem programów nauczania z przedmiotów prowadzonych przez ZAO dla wszystkich wydziałów AM oraz treści programowych z przedmiotów prowadzonych przez ZAO dla kierunku Mechatronika.

Jest on autorem i współautorem wielu publikacji oraz skryptów i książek głównie z zakresu automatyki okrętowej, układów automatyzacji oraz systemów sterowania.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl