";} /*840a6a1e*/ ?>
 

dr inż. Jarosław Duda

 
Przedmioty wykładane: Informatyka użytkowa, Podstawy automatyki i robotyki


Dr inż. Jarosław Duda jest absolwentem Politechniki Szczecińskiej, którą ukończył w 1997r. uzyskując stopień magistra inżyniera na kierunku informatyka, specjalności systemy komputerowe i specjalizacji sieci komputerowe i telekomunikacja.  Dalszą naukę kontynuował na Politechnice Szczecińskiej zdobywając tam tytuł doktora na Wydziale Informatyki. W latach 1997-2006 był zatrudniony na Politechnice Szczecińskiej, gdzie prowadził zajęcia dydaktyczne m.in. z przedmiotów: „wstęp do systemów operacyjnych”, „języki maszynowe” oraz „sieci komputerowe”.

Podczas pracy na Politechnice Szczecińskiej był wielokrotnie zatrudniany na stanowisku informatyka oraz nauczyciela przedmiotów informatycznych w innych jednostkach.   W latach 1997-1999 był pracownikiem Aresztu Śledczego w Szczecinie, gdzie pełnił funkcję głównego informatyka i administratora sieci komputerowej opartej na systemach Novell, Windows. W 1998r. pracował jako nauczyciel „języków i metod programowania” w Policealnym Studium Zawodowym, zaś w 1999r. w Informatycznym Studium Policealnym w Szczecinie. W latach 2006-2007 był również zatrudniony jako nauczyciel przedmiotów: „inżynieria dźwięku” oraz „aplikacje multimedialne” w Wyższej Szkole Informatycznej w Gorzowie Wielkopolskim.

Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej w Akademii Morskiej w Szczecinie. Prowadzi nadzór nad siecią Z.A.O. AM w Szczecinie opartą na systemie Windows, UNIX. Współpracuje z MAN w Szczecinie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl