";} /*840a6a1e*/ ?>
 

dr hab. inż. Artur Bejger, prof. nadzw. AM

Przedmioty wykładane: Diagnostyka systemów
 
dr hab. inż. Artur Bejger, prof. nadzw. AM jest absolwentem Politechniki Szczecińskiej, którą ukończył w 1992r. uzyskując stopień magistra inżyniera na Wydziale Mechanicznym, specjalności systemy i urządzenia energetyczne. Tytuł doktora nauk technicznych uzyskał na Politechnice Szczecińskiej w 2001r.

W latach 1992-2000 pracował jako nauczyciel w Zespole Szkół Morskich w Kołobrzegu. Od 2000r. jest zatrudniony na Akademii Morskiej w Szczecinie, początkowo jako asystent Zakładzie Diagnostyki Maszyn i Remontów Urządzeń Okrętowych, zaś od 2001r. po uzyskaniu tytułu doktora nauk technicznych, na stanowisku adiunkta w Zakładzie, a następnie Katedrze Diagnostyki Maszyn i Urządzeń Okrętowych WM. W latach 2001-2005 pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu Nauk Podstawowych Technicznych AM w Szczecinie.

Przez wszystkie lata pracy aktywnie uczestniczy w działalności Uczelni. Kieruje projektem badawczym, przez sześć lat pełni funkcję kierownika praktyk na WM. Od 2008r. jest Prodziekanem ds. Studiów Stacjonarnych Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie.

Dziedziny jego aktywności zawodowej obejmują diagnostykę maszyn i urządzeń, remonty maszyn oraz prognozowanie pracy urządzeń i systemów technicznych.

Jest autorem i współautorem wielu opracowań, artykułów i referatów naukowych dotyczących wykorzystania emisji akustycznej. Współautor nowej metodyki badawczej dotyczącej diagnozowania (za pomocą sygnałów emisji akustycznej) układów wtryskowych silników okrętowych. Promotor ponad 40 prac dyplomowych.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl