";} /*840a6a1e*/ ?>
 

dr inż. Andrzej Stefanowski

 
Przedmioty wykładane: Podstawy automatyki i robotyki, Automatyka i miernictwo okrętowe


Dr inż. Andrzej Stefanowski jest absolwentem Politechniki Szczecińskiej, którą ukończył w 1972r. uzyskując stopień magistra inżyniera na Wydziale Elektrycznym, specjalności elektrotechnika przemysłowa, napęd elektryczny. W 1975r ukończył Podyplomowe Studium Automatyki Przemysłowej i Morskiej na Politechnice Szczecińskiej. Tytuł doktora nauk technicznych otrzymał w 1984r. w Leningradzkiej Wyższej Inżynierskiej Szkole Morskiej im. S.O. Makarowa: specjalności „Sterowanie automatyczne i regulacja, sterowanie procesami technologicznymi” (transport wodny). Dodatkowo posiada on świadectwo elektromontera okrętowego oraz Świadectwa SEP ( Stowarzyszenia Elektryków Polskich) typu „D” i „E”  bez ograniczenia napięcia.

W latach 1972-1973 podjął pracę w Elektromontażu Szczecin na stanowisku inżyniera budowy. W 1973r. rozpoczął swoją karierę naukową w Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie, w Zakładzie Automatyki Okrętowej na stanowisku asystenta. Od 1984r. pracuje na stanowisku adiunkta. W trakcie zatrudnienia na Uczelni bierze czynny udział w życiu Wydziału Mechanicznego i Akademii. W latach 1991-1996 pełni funkcję Prodziekana Wydziału Mechanicznego WSM w Szczecinie ds. Studenckich, a następnie do 2002r. Dziekana Wydziału Mechanicznego WSM w Szczecinie. W latach 2002-2005 obejmuje stanowisko Prorektora ds. Nauczania, a od 2005r. pełni funkcję Dyrektor Instytutu Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej.

Obszar jego zainteresowań obejmuje automatyzację prowadzenia statku, automatyzację urządzeń siłowni okrętowych oraz automatyzację wytwarzania i rozdziału energii elektrycznej na statku. Jest autorem o współautorem wielu publikacji z zakresu automatyki okrętowej i napędu elektrycznego, a także związanych z kierunkiem Mechatronika. Brał udział w 28 pracach naukowo badawczych dla przedsiębiorstw gospodarki morskiej.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl