";} /*840a6a1e*/ ?>
 

dr hab. inż. Leszek Chybowski, II of. mech. okr., CRP

Dr hab. inż. Leszek Chybowski, II of. mech. okr. jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, którą ukończył w 1999 r. Po ukończeniu studiów nieprzerwanie pracował jako oficer mechanik okrętowy. Rozprawę doktorską poświęconą analizie niegotowości systemów siłowni okrętowych statków typu offshore obronił w 2007 r. na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie. W 2012 roku ukończył na Uniwersytecie Szczecińskim studia podyplomowe "Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań". W 2013 roku uczestniczył w ministerialnym programie Top 500 Innovators - Science Management Commercialization na Uniwersytecie Stanforda w USA. W 2016 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie. 
Od 2005 r. pracuje jako nauczyciel akademicki w Akademii Morskiej w Szczecinie. Prowadzi zajęcia z wielu przedmiotów zawodowych. Jest promotorem ponad 50 prac dyplomowych oraz opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Innowatora.

Główny wykonawca oraz kierownik projektów badawczych, wynalazca, ekspert Komisji Europejskiej, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych poświęconych eksploatacji maszyn i urządzeń, aktywny uczestnik konferencji naukowych w Polsce i zagranicą. Od 2014 roku pełni funkcję redaktora naczelnego Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl