";} /*840a6a1e*/ ?>
 
  
W Akademii Morskiej w Szczecinie zatrudnionych jest ponad 200 pracowników dydaktycznych lub naukowo dydaktycznych. Ponad 50 z nich to profesorowie a 90 to doktorzy. Ponadto, na Wydziale Mechanicznym większość dydaktyków to osoby ze stażem w pracy na morzu. Studenci mogą więc czerpać wiedzę nie tylko od wysokiej klasy naukowców, ale również od praktyków co zdecydowanie wyróżnia kadrę Akademii Morskiej w Szczecinie w skali całego kraju. Poniżej przedstawiono sylwetki wybranych dydaktyków z kierunku Mechatronika:
 
Wykładowca Wykładane Przedmioty
dr hab. inż.Zbigniew Matuszak, prof. nadzw. AM Ochrona własności intelektualnej, Mechanika płynów, Termodynamika techniczna, Wybrane systemy przemysłowe
dr inż. Jarosław Duda Komputerowe wspomaganie w mechatronice, Systemy sterowania rozproszonego
dr inż. Jerzy Szcześniak Wstęp do mechatroniki, Automatyka okrętowa
dr inż. Andrzej Stefanowski Wstęp do mechatroniki, Automatyka okrętowa
dr inż. Jerzy Brzózka Automatyka i robotyka,Systemy automatyki okrętowej,Cyfrowe systemy sterowania
dr hab. Zenon Zwierzewicz, prof. nadzw. AM Matematyka, Teoria sterowania
prof. dr hab. Wojciech Przetakiewicz Materiałoznawstwo okrętowe
dr hab. inż. Katarzyna Gawdzińska, prof. nadzw. AM Materiałoznawstwo okrętowe
dr inż. Grzegorz Nicewicz Mechanika
dr Artur Rzempała Nauka o pracy i kierowaniu
dr Bohdan Bieg Fizyka
mgr inż. Waldemar Kostrzewa Języki programowania, Podstawy konstrukcji maszyn,Zaawansowane systemy informatyczne
dr hab. inż. Janusz Grabian,prof. nadzw. AM Inżynieria wytwarzania
dr inż. Jacek Kaczmarek Mechanika
dr inż. Zenon Grządziel Wytrzymałość materiałów, Grafika inżynierska
mgr inż. st. of. mech. Adam Komorowski Grafika inżynierska
dr inż. Krzysztof Nozdrzykowski Podstawy konstrukcji maszyn
dr inż. Marek Pijanowski Inżynieria wytwarzania
dr inż. of. el. okr. Bogdan Nienartowicz Podstawy elektrotechniki i elektroniki
mgr inż. Bartosz Głowacki Podstawy informatyki, Języki programowania, Materiałoznawstwo okrętowe
dr inż. of. el. okr. Leszek Kaszycki Metrologia i systemy pomiarowe, Robotyka
dr inż. Lech Dorobczyński Metrologia i systemy pomiarowe, Sensoryka i
przetwarzanie sygnałów
dr inż. II of. mech. Przemysław Rajewski Organizacja nadzoru
dr inż. Robert Jasionowski Technologie informacyjne, Języki programowania, Materiałoznawstwo okrętowe
dr inż. st. of. mech. Grzegorz Kidacki Napędy hydrauliczne, Chłodnictwo, klimatyzacja i wentylacja, Maszyny i urządzenia okrętowe
dr inż of. el. okr. Maciej Kozak Energoelektroniczne przetwarzanie energii elektrycznej
dr inż. st. of. mech. Jan Drzewieniecki Technologia remontów
dr inż. Jan Krupowies Chemia techniczna wody, paliw i smarów
mgr inż. st. of. mech. Paweł Krause Użytkowanie paliw i środków smarowych
dr inż. Tomasz Cepowski Budowa okrętu i wyposażenie pokładowe
dr inż. Marcin Szczepanek Maszyny i urządzenia okrętowe
dr inż. II of. mech. Piotr Treichel Ochrona środowiska morskiego
mgr Anna Augustyniak-Klimczuk Język angielski
mgr Krzysztof Mastalerz Język angielski
mgr inż. kpt. ż. w. Krzysztof Pleskacz Wiedza okrętowa
prof. dr hab. inż. Stefan Żmudzki Tłokowe silniki spalinowe i ich systemy sterowania
dr inż. st. of. mech. Tadeusz Borkowski, prof. nadzw. AM Siłownie okrętowe
dr hab. inż. Artur Bejger, prof. nadzw. AM Diagnostyka systemów
dr inż. II of. mech. Leszek Chybowski Okrętowe systemy napędowe
dr hab. inż. Andrzej Adamkiewicz, prof. nadzw. AM Wybrane systemy przemysłowe
mgr inż. of. el. okr. Edward Opolski Elektrotechnika okrętowa
dr inż. Teresa Kurowska Automatyka okrętowa
mgr inż. Ryszard Żełudziewicz Bezpieczna eksploatacja elektrycznych urządzeń okrętowych
dr inż. st. of.   Stafan Jankowski Systemy okrętowe łączności i
nawigacyjne
mgr inż. Ryszard Bober Systemy okrętowe łączności i nawigacyjne
dr inż. kpt. ż. w. Piotr Lewandowski Podstawy ekonomii   
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl