";} /*840a6a1e*/ ?>
 

Mechatronika systemów energetycznych

Studia stacjonarne

Studia 3,5 letnie przygotowujące do pracy na dużych statkach, w stoczniach remonto­wych, przedsiębiorstwach przemysłu okrętowego, działach utrzymania ruchu takich przedsiębiorstw jak: elektrociepłownie, papiernie, huty, porty i inne.
Program obejmuje 3165 godzin zajęć (bez godzin przeznaczonych na przygotowanie pracy dyplomowej).

W programie studiów przewidziana jest praktyka podstawowa zawodowa (zgodnie z wymaganiami MNiSW) trwająca minimum 16 tygodni, niezbędna do ukończenia studiów na kierunku „Mechatronika”, realizowana w zakładach pracy świadczących usługi badawcze, konstrukcyjne, remontowe, budowy i obsługi urządzeń technicznych zgodnie z kierunkiem studiów.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl