";} /*840a6a1e*/ ?>
 

Elektroautomatyka okrętowa

Studia stacjonarne

Studia 4 letnie przygotowują do pracy na stanowiskach okrętowych. W tym zakresie oferowany program stu­diów i praktyk studenckich spełnia wymagania do zajmowania na statkach stanowisk na poziomie zarządzania zgodnie z międzynarodową Konwencją o wyszkoleniu marynarzy, wy­dawaniu świadectw i pełnieniu wacht, zwanej Konwencją STCW.

Program obejmuje 3 126 godzin zajęć (bez godzin przeznaczonych na przygotowanie pracy dyplomowej).
Realizacja programu studiów stacjonarnych odbywa się w trakcie siedmiu semestrów przewidzianych na zajęcia dydaktyczne oraz jednego semestru (VII), podczas którego realizowana jest praktyka pływania.

W programie studiów są przewidziane następujące praktyki studenckie:
  1. Praktyka podstawowa zawodowa (wg wymagań MNiSW) trwająca minimum 16 tygodni, niezbędna do ukończenia studiów na kierunku „Mechatronika”, realizowana w stoczniach produkcyjnych lub remontowych, zakładach produkujących silniki okrętowe oraz bezpośrednio w siłowniach okrętowych (promy i statek szkolno-badawczy m/v „Nawigator XXI”.
  2. Praktyka pływania dla absolwentów ubiegających się o dyplom oficera elektroautomatyka okrętowego zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów administracji morskiej RP dla absolwentów wyższych szkół morskich.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl