";} /*840a6a1e*/ ?>
 

Laboratorium Pneumatyki

Stanowisko laboratoryjne do cyfrowego sterowania strumieniami masy powietrza za pomocą specjalnego zaworu w celu uzyskania monoharmonicznej funkcji ciśnienia powietrza w komorze siłownika. Otrzymanie monoharmonicznej funkcji ciśnienia następuje w wyniku kompensacji nieliniowości i sprzężenia zwrotnego w badanym układzie pneumomechanicznym. W skład stanowiska wchodzą następujące główne zespoły: siłownik pneumatyczny, specjalny zawór z silnikami krokowymi do cyfrowego sterowania strumieni masy powietrza, układ napędowy wirnika zaworu umożliwiający bezstopniową zmianę prędkości obrotowej, układ pomiarowy złożony z czujników ciśnienia w siłowniku, czujnika położenia tłoka, czujnika prędkości obrotowej wirnika zaworu oraz pneumatyczny układ zasilający. Przedmioty:
Języki programowania;
Zaawansowane systemy informatyczne;
Podstawy informatyki. W ramach kierunku Mechatronika ww. przedmioty realizowane będą we współpracy z Zakładem Inżynierii Materiałów Okrętowych w sali nr 204 – Laboratorium Metaloznawstwa o pow. 33,8 m2, 8 miejsc wyposażonych w komputery.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl