";} /*840a6a1e*/ ?>
 

Zakładu Fizyki

Wybrane stanowiska laboratoryjne Zakładu Fizyki
Fot. Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności liniowej ciał stałych metodą elektryczną
Stanowisko pozwala wyznaczyć współczynnik rozszerzalności liniowej metalowej struny, przez którą przepuszczamy prąd elektryczny. Energia prądu elektrycznego zamienia się w ciepło powodując wzrost temperatury, a w konsekwencji przyrost długości badanej struny. Zmiany natężenia prądu płynącego przez strunę dokonujemy przy pomocy autotransformatora, natomiast dokładny przyrost temperatury pozwala uzyskać zastosowana termopara.
Fot. Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu
Celem doświadczenia jest zapoznanie się z podstawowymi własnościami fal akustycznych. Wyznaczenie prędkości dźwięku jest możliwe poprzez bezpośredni pomiar czasu przebiegu sygnału akustycznego generowanego przez głośnik. W tym celu wykorzystujemy precyzyjny miernik czasu sprzężony z dwoma wzmacniaczami napięciowymi.
Fot. Wyznaczanie modułu sztywności za pomocą wahadła torsyjnego
Stanowisko służy do badania odkształceń sprężystych w ciałach stałych. Zapoznaje z elementami mechaniki bryły sztywnej oraz z siłami wzajemnego oddziaływania molekuł. Wymaga także umiejętności posługiwania się precyzyjnymi urządzeniami pomiarowymi.
Fot. Wyznaczanie częstości generatora metodą obserwacji krzywych Lissajous i dudnień
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze zjawiskiem składania drgań harmonicznych wzajemnie równoległych (dudnienia) lub prostopadłych (krzywe Lissajous). Zrozumienie obserwowanych zjawisk wymaga znajomości budowy i zasady działania oscyloskopu – podstawowego urządzenia do badania przebiegów elektrycznych.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl