";} /*840a6a1e*/ ?>
 

Laboratorium układów regulacji i sterowania

Wyposażenie:
  • 10 komputerów PC (2005), Windows XP OS;
  • licencje na programy: UNITEST (7 licencji), MATLAB;
  • ROBOT Studio (licencja okresowa);
  • zestaw stanowisk do ćwiczeń na elementach logicznych;
  • połączenie z serwerem lokalnym i internetem.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl