";} /*840a6a1e*/ ?>
 

Laboratorium Symulatorów Siłowni Okrętowych

Laboratorium składa się z dwóch typów symulatorów:
 • operacyjnego znajdującego się w trzech wyodrębnionych pomieszczeniach gdzie zasymulowane są siłownie:
 • statku typu VLCC - 187.997 dwt wyposażony w wolnoobrotowy, dwusuwowy, nawrotny silnik typu 5L90MC firmy Burmaister and Wain
 • kontenerowca wyposażonego w silnik wolnoobrotowy typu Sulzer 12RTA 84 C.
 • graficznego znajdującego się w 2-ch pomieszczeniach mieszczących po 6 stanowisk każde; na stanowiskach tych zainstalowane są symulacje następujących typów siłowni:
 • statku rybackiego 1.100 dwt, napędzanego średnioobrotowym, nienawrotnym silnikiem Krupp MAK 8M453C;
 • statku typu VLCC - 187.997 dwt wyposażony w wolnoobrotowy, dwusuwowy, nawrotny silnik typu 5L90MC firmy Burmaister and Wain;
 • statku pasażerskiego DE III;
 • kontenerowca z silnikiem Sulzer 12RTA 84C;
 • turbinę gazową;
 • turbinę parową.
Jednorazowo może być szkolone w pomieszczeniach LSSO 18 uczestników, studentów. Wszystkie symulatory są wykonane przez wiodącego producenta w świecie norweską firmę Kongsberg i zostały zainstalowane w roku 2005.
W Laboratorium można realizować wiele form szkolenia, z których najważniejsze to:
 • szkolenie podstawowe;
 • szkolenie zaawansowane;
 • studiowanie procesów;
 • zdobywanie doświadczeń praktycznych;
 • podnoszenie kwalifikacji na wyższe stopnie zawodowe (kursy zawodowe);
 • weryfikacja umiejętności i wiedzy mechaników – przeprowadzenie egzaminów zgodnie z wymogami STCW.
Fot. Symulator graficzny 1
Fot. Symulator graficzny 2
Fot. Symulator operacyjny – Siłownia
Fot. Symulator operacyjny – Pokój Instruktorski
Fot. Symulator operacyjny – Centrala Manewrowo-Kontrolna
Zamontowane urządzenia pozwalają na:
 • zapisywanie przebiegu ćwiczeń i ich odtwarzanie w dowolnym momencie;
 • bezproblemowy dostęp do wszystkich parametrów pracy siłowni;
 • bieżącą obserwacje systemów (symulator operacyjny dodatkowo wyposażony jest w monitory w każdym z pomieszczeń);
 • izolacje poszczególnych systemów (parowego, sprężonego powietrza itp.) i obserwacja wpływu wprowadzanych błędów czy uszkodzeń na pracę poszczególnych urządzeń (np. sprężarek, pomp itp.) lub danego systemu bez zakłócania pracy całej siłowni;
 • przygotowanie i tworzenie praktycznie nieograniczonej liczby różnych warunków początkowych opisujących poszczególne stany siłowni;
 • pracę stanowiskową lub w zespołach od 2 do 6;
 • niezależną pracę wszystkich stanowisk na tej samej lub na różnych siłowniach (dostosowanie zajęć do stopnia zawansowania poszczególnych osób);
 • możliwość ingerencji prowadzącego w system na wybranym stanowisku bez wiedzy ćwiczących (wprowadzanie błędów i uszkodzeń, sprawdzanie postępów);
 • bieżące ustawianie w zależności od typu i rodzaju zajęć tzw. poziomów dostępu (możliwość ograniczenia korzystania z wybranych funkcji np. alarmów, podglądu wprowadzanych uszkodzeń, określonych parametrów itp. przez ćwiczących);
 • przeprowadzanie testów i egzaminów w tym również na stopnie morskie;
 • obserwację członka załogi maszynowej w konkretnej, niekiedy bardzo stresującej sytuacji.
Unikatowy w skali kraju sprzęt znajdujący się w Laboratorium Symulatorów Siłowni Okrętowych Akademii Morskiej w Szczecinie pozwala na prowadzenie zajęć dydaktycznych i szkolenia specjalistyczne w zakresie eksploatacji siłowni okrętowych, diagnostyki i remontów maszyn i urządzeń okrętowych oraz mechatroniki.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl