";} /*840a6a1e*/ ?>
 

Laboratorium Siłowni Okrętowych

W laboratorium znajduje się wiele stanowisk laboratoryjnych ściśle związanych z zagadnieniami mechatroniki w okrętownictwie takie jak:
 • Silnik spalinowy napędu głównego ze śrubą stałą-rewersyjny.
 • Okrętowy zespół prądotwórczy.
 • Okrętowy silnik z hamulcem wodnym (napęd uniwersalny), sterowany zdalnie z centrali manewrowo-kontrolnej (CMK).
 • Stanowisko oczyszczania paliw – w pełni zautomatyzowane, sterowane z CMK.
 • System pompowy – w pełni zautomatyzowany, sterowany z CMK.
 • Stanowisko sprężarek powietrza.
 • Stanowisko badania hydraulicznych regulatorów prędkości obrotowej.
 • Stanowiska regulacji pomp wtryskowych i wtryskiwaczy.
 • Stanowisko badania odolejaczy wody zęzowej.
Laboratorium wyposażone jest również w przenośną aparaturę kontrolno-pomiarową z której najważniejsze to:
 • komputerowy analizator spalin;
 • dymomierz Boscha;
 • torsjometr strunowy do pomiaru mocy na wale napędowym silnika, firmy MAIHAK;
 • torsjograf dr Geigera do pomiaru drgań skrętnych wału korbowego silników;
 • przyrządy do pomiaru ciśnień szybkozmiennych w cylindrach silników spalinowych, jak maksymetry i indykatory mechaniczne rożnych typów;
 • obrotomierze mechaniczne i elektroniczne.
Większość stanowisk wyposażona jest w komputerową rejestrację i obróbkę danych pomiarowych. Stanowiska umożliwiają szkolenie w zakresie obsługi i diagnostyki silników spalinowych oraz maszyn i urządzeń okrętowych.
Fot. Stanowisko oczyszczania paliw
Fot. System sterowania stanowiskiem oczyszczania paliw
Fot. Stanowisko badania regulatorów obrotów silników spalinowych
Fot. Stanowisko testowe regulatorów obrotu
Fot. Stanowisko silnika AL. 20 wraz z hamulcem wodnym
Fot. Stanowisko silnika AL20-widok od strony Reg. Obrotów
Fot. 7 Stanowisko nadzoru i kontroli silnika i hamulca wodnego
Zajęcia laboratoryjne w Instytutowym Laboratorium Siłowni Okrętowych dzięki bogatemu wyposażeniu w urządzenia podobne, jakie istnieją na statkach morskich, uzupełnione nowoczesną aparaturą kontrolno-pomiarową pozwalają zdobyć praktyczną wiedzę studentom niezbędną do obsługi mechanizmów i spalinowych silników okrętowych oraz rozszerzyć wiedzę w tym zakresie przez uczestników kursów prowadzonych w ramach doskonalenia morskich kadr oficerskich.
Poza realizacją zajęć dydaktycznych, wyposażenie laboratorium umożliwia prowadzenie badań w dziedzinach: diagnostyka silników spalinowych w zakresie eksploatacyjnym, ochrona środowiska (powietrza i wody), regulacja prędkości obrotowej i skuteczność przygotowania paliw i oleju. Wykorzystywana jest przy tym aparatura jak komputerowe analizatory spalin, przepływomierze do badania bilansu cieplnego silnika, indykatory ciśnienia, czujniki drgań oraz programy komputerowe do analizy drgań skrętnych wałów korbowych i do obliczanie składników bilansu cieplnego okrętowego silnika tłokowego.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl