";} /*840a6a1e*/ ?>
 

Laboratoria pneumatycznych systemów sterowania i automatyki mechanicznej

 
Laboratoria są wyposażone w stanowiska do prezentacji konstrukcji i działania podstawowych urządzeń pneumatycznych i elektrycz­nych wykorzystywanych w układach sterowania. Są dostępne:
  • przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień firm: APLISENS, FALENICA, FOXBORO, SIEMENS;
  • przetworniki temperatury firmy APLISENS;
  • przepływomierz firmy FOXBORO;
  • regulatory pneumatyczne firm: FALENICA, FOXBORO, MOORA, NAGAKITA;
  • pozycjonery firm: ECCARD, FOXBORO, SIEMENS, SMC;
  • zawory z ustawnikami pneumatycznymi i elektrycznymi;
  • elementy pneumatyczne i elektryczno-pneumatyczne firmy FESTO;
  • regulatory cyfrowe firm OMRON i SIEMENS;
  • sprężarka ze stacją oczyszczania powietrza;
  • połączenie z internetem.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl