";} /*840a6a1e*/ ?>
 

Dynamika maszyn

Fot. Układ do pomiarów i analizy drgań mechanicznych
 • czujniki piezoelektryczne firmy B&K typu m.in. 4333,4343;
 • przedwzmacniacze firmy B&K typ 2625, 2635;
 • kalibrator firmy B&K typ 4291;
 • oscyloskopy  m.in. OKD-514D;
 • przetwornik A/D firmy EAGLE PCI-730 z oprogramowaniem WaveView;
 • miernik poziomu amplitudy i fazy HP 3575;
 • programy do modelowania i analizy układów mechanicznych metodą MES: Nastran, Abaqus, Scilab.
Fot. Zestaw do pomiarów i analizy hałasu
 • uniwersalny sonometr firmy B&K typ 2209;
 • filtry oktawowe i tercjowe firmy B&K typ 1613, 1616;
 • generator drgań  m.in. sinusoidalnych firmy B&K typ 1621.
Fot. Tester do badania skuteczności tłumienia hałasu przez nauszniki przeciwhałasowe
oraz zestaw nauszników o różnych skutecznościach tłumienia (m.in. Bilsom Viking, Peltor)
Fot. Stanowisko do badania i modyfikacji charakterystyk częstotliwościowych
układu o jednym stopniu swobody
Fot. Stanowisko do badania własności dynamicznych
układu dyskretnego o dwóch stopniach swobody
 • identyfikacja i modyfikacja charakterystyk częstotliwościowych układu
 • identyfikacja charakterystycznych macierzy układu
 • modelowanie i analiza układów dyskretnych i ciągłych metodą MES (programy Nastran, Abaqus).
Fot. Stanowisko do badania charakterystyk częstotliwościowych układów ciągłych,
w tym identyfikacji parametrów reologicznych wibroizolatorów elastomerowych
 • wzbudnik elektromagnetyczny drgań VEB RFT typ 11022;
 • wzmacniacz mocy VEB typ LV 102;
 • przetwornik A/D firmy Eagle z oprogramowaniem WaveView lub Scilab.

Fot. Stanowisko do wyważania statycznego i dynamicznego elementów wirujących
 • wyważarka do wyważania statycznego grawitacyjnego z prowadnicami prostoliniowymi (średnice wirników do 0.4 m);
 • wyważarka do wyważania dynamicznego AM-100 W (długość wirników do 1m, średnica do 0.5 m).
Fot. Stanowisko do badania drgań skrętnych wielomasowej linii wałów z napędem spalinowym
(moc 4 kM) i obciążeniem prądnicą trójfazową (w tym wyznaczanie częstotliwości drgań własnych układu i identyfikacja harmonicznych obciążenia linii wałów).
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl