";} /*840a6a1e*/ ?>
 

Laboratorium Chłodnictwa

Laboratorium pozwala na prowadzenie zajęć ze studentami studiów dziennych jak i zaocznych oraz uczestnikami różnego rodzaju kursów w zakresie budowy, działania i eksploatacji systemów i urządzeń chłodniczych wraz z ich układami mechatronicznymi. Laboratorium składa się z:
  • Pomieszczenia z stanowiskami do badania elementów układu chłodniczych takich jak presostaty, termostatyczne zawory rozprężne, zawory , osuszacze itp.
  • Chłodni laboratoryjnej dwukomorowej z komorą temperatur ujemnych i z komorą temperatur dodatnich.
  • Urządzeń chłodnicze wraz z osprzętem i automatyką sterującą i do akwizycji danych.
Jednocześnie w Laboratorium można prowadzić zajęcia z 15 osobami.
Fot. Stanowisko sprężarki chłodniczej wraz z elementami nadzoru i sterowania
Fot. Instalacja układu komór chłodniczych
Fot. Stanowiska laboratoryjne do badania elementów systemów chłodniczych
Fot. Sprężarka chłodni laboratoryjnej
Wyposażenie Laboratorium umożliwia prowadzenie zajęć takich jak:
  • Bilans cieplny układu chłodzenia zamrażarki w stanach ustalonych i nieustalonych.
  • Bilans cieplny chłodni prowiantowej.
  • Eksploatacja układów chłodniczych.
  • Budowa i zasada działania aparatury chłodniczej.
Zakresem tych ćwiczeń są między innymi pomiary parametrów pracy układu chłodniczego, wyznaczanie mocy, poszczególnych współczynników pracy, obliczanie sprawności, analiza zmienności obciążeń, zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami sterowania i kontroli pracy okrętowych chłodni, identyfikacja błędów i uszkodzeń w systemie chłodni i ich weryfikacja.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl