";} /*840a6a1e*/ ?>
 

Laboratorium analizy struktury materiałów

Fot. Laboratorium analizy struktury materiałów nr 207 pow. 13,44 m2
Wyposażenie laboratorium:
  • stanowisko do badań napięcia powierzchniowego metali i kątów zwilżania,
  • porozymetr rtęciowy,
  • waga analityczna,
  • zestaw komputerowy ze specjalistycznym oprogramowaniem.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl