";} /*840a6a1e*/ ?>
 
 • ITESO - Instytut Technicznej Eksploatacji Siłowni Okrętowych
 • INPT - Instytut Nauk Podstawowych Technicznych
  • Zakład Podstaw Budowy i Eksploatacji Maszyn
   • Stanowiska laboratoryjne - Sala 101, pow. 106,50 m2, 16 miejsc więcej...
   • Laboratorium CAD/CAM, pow. 39,6 m2 + 24,9 m2, 8 miejsc więcej...
   • Stanowiska laboratoryjne - Sala 101 A – Laboratorium Pneumatyki, pow. 11,1 m2 więcej...
   • Sala wykładowa nr 203 pow. 55,9 m2 – 44 miejsca dla studentów więcej...
  • Zakład Inżynierii Materiałów Okrętowych
   • Laboratorium prób technologicznych nr 217 pow. 41,3 m2 – 8 stanowisk dla studentów więcej...
   • Laboratorium dyplomantów nr 216 pow. 20,8 m2 – 2 stanowiska dla studentów więcej...
   • Laboratorium spawalnictwa nr 215 pow. 40,5 m2 – 8 stanowisk + 1 demonstracyjne więcej...
   • Laboratorium analizy struktury materiałów nr 207 pow. 13,44 m2 więcej...
   • Laboratorium obróbki cieplnej i powierzchniowej nr 206 pow. 26,3 m2, 8 stanowisk więcej...
   • Laboratorium materiałów niemetalowych nr 205 pow. 29,2 m2, 8 stanowisk studenckich więcej...
   • Laboratorium metaloznawstwa nr 204 pow. 33,8 m2, 8 stanowisk studenckich więcej...
   • Laboratorium technologii odlewniczych nr 008 pow. 24,7 m2, 8 stanowisk studenckich więcej...
   • Laboratorium spawalnicze – wiata, 5 stanowisk spawalniczych więcej...
  • Zakład Mechaniki Technicznej i Rysunku
   • Dynamika maszyn - sala 070, pow. 20 m2, 8 miejsc więcej...
   • Wytrzymałość materiałów - sala 067, pow. 40 m2, 8 miejsc więcej...
 • IEiAO – Instytut Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej
  • Laboratorium komputerowe więcej...
  • Laboratorium układów regulacji i sterowania więcej...
  • Laboratorium sterowników PLC więcej...
  • Laboratoria pneumatycznych systemów sterowania i automatyki mechanicznej więcej...
 • IMFiCH - Instytut Matematyki, Fizyki i Chemii
 • Statek szkolny Nawigator XXI
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl