";} /*840a6a1e*/ ?>
 
  
Mechatronika to nowa i wciąż rozwijająca się gałąź inżynierii. Stanowi ona synergiczną integrację inżynierii mechanicznej z elektroniką i inteligentnym sterowaniem komputerowym w projektowaniu i wytwarzaniu produktów i procesów oraz eksploatacji maszyn i systemów.

Akademia Morska  w Szczecinie
pragnąc zagwarantować absolwentom sukces w konfrontacji z wymagającym rynkiem pracy zajmuje się kształceniem inżynierów mechatroników dla specyficznych zastosowań mechatroniki na morskich jednostkach pływających oraz w zakładach przemysłowych pracujących na rzecz gospodarki morskiej. Według najnowszego rankngu czasopisma Wprost (10-16 maja 2010 r.) Akademia Morska w Szczecinie znajduje się na 8 miejscu w kraju wśród uczelni publicznych.

W ramach kierunku mechatronika studenci mogą wybrać jedną z poniższych specjalności:
  • elektroautomatyka okrętowa – absolwenci tej specjalności będą uprawnieni do zajmowania stanowisk oficerów elektroautomatyków okrętowych.
  • mechatronika systemów energetycznych- absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych współpracujących z gospodarką morską, służbach nadzoru produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych, elektrowniach, elektrociepłowniach itp.
Kierunek Mechatronika powstał w Akademii Morskiej w Szczecinie dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej w ramach projektu "Rozwój i promocja kierunków technicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie". Dzięki pozyskanym funduszom zakupione zostaną m.in. 3 nowe laboratoria: robotyki, energoelektroniki oraz fizyki o wartości 150 tys. zł. Wzbogacą one i tak bogatą już bazę laboratoryjną Akademii. Ponadto zakupione zostanie najnowocześniejsze oprogramowanie za kwotę ponad 400 tys. zł. Studenci Akademii będą więc kształcili się na bardzo nowoczesnym sprzęcie.

Oprócz wysokich standardów kształcenia zapewniamy również bogaty program stypendialny, bezpłatne zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki oraz możliwość wyjazdu na zagraniczne stypendium.
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl