";} /*840a6a1e*/ ?>
 

Informacje o Uczelni

  
Akademia Morska w Szczecinie jest państwową uczelnią techniczną podległą Ministerstwu Infrastruktury. Uczelnia jest kontynuatorką tradycji edukacji morskiej, istniejących od 1947 roku szkół morskich w Szczecinie. W 2007 r. uczelnia obchodziła 60-lecie szkolnictwa morskiego na Pomorzu Zachodnim. W latach 1947 - 2007 mury uczelni opuściło 7632 absolwentów.

Głównym celem działalności uczelni jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr oficerskich: nawigatorów i mechaników, odpowiadających wymaganiom współczesnej floty transportowej i rybackiej oraz kształcenie eksploatacyjnych służb armatorskich i portowych floty morskiej i śródlądowej.

Kształcenie studentów odbywa się w uczelni na 3 wydziałach. Oprócz Wydziału Mechanicznego, na którym prowadzony jest m.in. kierunek Mechatronika, istnieje jeszcze Wydział Nawigacyjny oraz Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu. Dodatkowo, kształcenie kadr prowadzone w Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich.

Od kilku lat uczelnia rozwija się bardzo prężnie. W latach 2006-2009 uczelnia zakończyła realizację 15 projektów finansowanych z UE na łączną kwotę ponad 13,5 mln zł. Obecnie w realizacji jest 16 innych projektów finansowanych z UE na łączną kwotę 26 mln zł. Od 2006 r. w AM realizowany jest również prestiżowy projekt badawczy finansowany z programu EURATOM.

Zapraszamy na wirtualy spacer po Akademii.
Więcej informacji na temat uczelni dostępnych jest na stronie głównej Akademii Morskiej w Szczecinie.
  
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl