";} /*840a6a1e*/ ?>
 

III edycja staży zakończona

Zakończyła się trzecia i zarazem już ostatnia edycja  staży studenckich realizowanych w ramach projektu „Rozwój i promocja kierunków technicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie”.  W tym roku 16 stażystów stawiało pierwsze kroki zawodowe w 11 renomowanych firmach związanych z branżą morską oraz branżą TSL ze Szczecina.

Płatne staże to doskonała okazja do zdobywania doświadczenia, wykorzystywania w praktyce wiedzy zdobytej podczas studiów, ale także idealna szansa na rozwój swoich zdolności interpersonalnych, uczenia się samodyscypliny, zarządzania czasem i współdziałania w zespole. Takie doświadczenie wpływa na wzrost samooceny oraz poczucia wartości młodego człowieka, który stawia swoje pierwsze kroki na rynku pracy. Dlatego staż jest idealnym pomysłem na  początku własnej kariery zawodowej

W III edycji staży miejsca zaoferowały następujące firmy:

 1. A. Hartrodt (Polska) Sp. z o.o.
 2. Elogic Polska Sp. z o.o.
 3. Geototal Pro Sp. Z o.o. Sp. k
 4. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
 5. KK-Electronic Polska Sp. z o.o.
 6. Net Marine- Marine Power Service Sp. Z o.o.
 7. Phoenix Poland Sp. z o.o.
 8. Polship Sp. z o.o.
 9. Rohlig Suus Logistics Sp. z o.o.
 10. Schenker Sp. z o.o.
 11. Wilhelmsen Marine Personnel Sp. z o.o.

 
Tegoroczne staże trwały  w okresie od lipca do końca września i zaadresowane były do studentów oraz absolwentów Akademii Morskiej w Szczecinie.  Wśród tegorocznych stażystów znalazło się 11 kobiet i 5 mężczyzn – razem 16 osób. Staże w podziale na wydziały ukształtowały się w następujący sposób:

 • 10 osób z Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu,
 • 2 osoby z Wydziału Mechanicznego
 • 4 osoby z Wydziału Nawigacyjnego.

  Wśród 16 stażystów znalazło się aż 9 osób, które już korzystały z innych szkoleń realizowanych przez Biuro Karier, co świadczy o dużym zainteresowaniu młodych ludzi różnymi formami zdobywania dodatkowej wiedzy i doświadczenia oraz o tym, że projekt cieszył się dużym powodzeniem.
  Uczestnicy stażu jak i firmy, w których odbywały się staże, dokonały oceny jakościowej staży poprzez ankiety ewaluacyjne. Projekt płatnych staży został wysoko ocenionyprzez jego uczestników. Po zakończeniu stażu 100% badanych wskazało na wzrost poziomu samooceny, z czego 50% określiło wzrost samooceny jako zdecydowany. Wszyscy  stażyści (100%)  uznali, że staż spełnił i pogłębił ich wiedzę/doświadczenie zawodowe. 

  Dokładnie połowa biorących udział w projekcie czyli 8 osób otrzymała propozycję dalszej współpracy z firmami (propozycja pracy – umowa o pracę, umowa zlecenie). Przy czym nie wszyscy stażyści przyjęli propozycję, bowiem aż 11 osób (prawie 70%) z biorących udział w projekcie to studenci kontynuujący studia w Akademii Morskiej czyli osoby, którym stosunkowo trudno jest podjąć pracę w firmie, w której realizowały staż, jednocześnie ucząc się w systemie dziennym.

  Równie wysoko staże zostały ocenione przez firmy. Wszyscy opiekunowie wskazali na  chęć dalszej współpracy z AM w zakresie realizacji staży, przy czym aż w 95%przy odpowiedzi wskazano najwyższą z ocen. Wszystkie z firm (tj. 100% odp.) zadeklarowały również, że  poleciłyby współpracę z AM w zakresie współrealizacji staży, innym instytucjom. Dodatkowo, opiekunowie ocenili również zaangażowanie i motywację swoich stażystów w wykonywanie obowiązków na poziomie 85%. Przy pytaniu dotyczącym obszarów, w których zdaniem opiekunów  można by było  uzupełnić wiedzę oraz kompetencje stażystów najczęściej wskazywano na: praktyczną wiedzę w zakresie znajomości programów wykorzystywanych w firmach, pracę z dokumentacją czy znajomość języka angielskiego. Są to istotne wskazówki zarówno dla uczelni jak i samych stażystów tych obecnych jak i przyszłych.  Staże w ramach projektu „Rozwój i promocja kierunków technicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie” można uznać za zakończone z satysfakcjonującym wynikiem.

  W ciągu trzech  lat aż  50 osób miało okazję zdobyć doświadczenie zawodowe w dużych firmach, co zdecydowanie wielu absolwentom ułatwiło odniesienie sukcesu na rynku pracy.  Ukończenie stażu jest nie tylko kolejną pozycją wpisaną do CV, ale przede wszystkim stanowi możliwość sprawdzenia siebie i swoich możliwości w sytuacji pracy.  Dla firm była to możliwość zweryfikowania wyobrażeń nt. umiejętności współczesnych studentów i większość zgodnie twierdzi, że braki wiedzy czy umiejętności stażyści uzupełniali dużą motywacją i chęcią do pracy. Wielu pracodawców skorzystało z okazji i możliwości wyszkolenia potencjalnych nowych pracowników dla własnych potrzeb.

  Będziemy na bieżąco informować Państwa o kolejnych projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, które będą realizowane przez Biuro Karier Akademii Morskiej w Szczecinie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl